Richtlijnen Adoptie Nederlandse Oorlogsgraven

De Oorlogsgravenstichting is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven wereldwijd. In Nederland liggen naast de twee erevelden op de Grebbeberg en in Loenen duizenden graven verspreid over begraafplaatsen in bijna iedere gemeente. Een deel van deze graven komt in aanmerking voor adoptie. 

Voor de adoptie van oorlogsgraven hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld. Deze vindt u hieronder. Hierbij gelden verschillende afspraken voor Nederlandse en geallieerde oorlogsgraven.

 

Adoptie Nederlandse graven

 • Aanvragen voor particuliere adoptie van Nederlandse oorlogsgraven verlopen altijd via de Oorlogsgravenstichting. Het is niet mogelijk als particuliere stichting Nederlandse oorlogsgraven ter adoptie uit te geven.
 • Adoptie een van Nederlandse oorlogsgraf is gratis. Het onderhoud van Nederlandse oorlogsgraven wordt gesubsidieerd door de overheid, daardoor vragen wij geen aanvullende vergoeding van adoptanten.  
 • De graven van oorlogsslachtoffer waarvan geen nabestaanden bekend zijn altijd beschikbaar voor adoptie. Graven waarvan wel directe nabestaanden bekend zijn, alleen in overleg en na toestemming van de nabestaanden. Hiermee respecteren wij de band van de nabestaanden met een graf.
 • Voor adoptie komen alleen graven in aanmerking die als ‘rijksgraf’ in beheer zijn van de Oorlogsgravenstichting. Deze graven zijn te herkennen aan de witte steen met de Nederlandse leeuw. Particuliere oorlogsgraven kunnen niet geadopteerd worden.
 • Wij waarderen het zeer als u minimaal één maal per jaar bloemen brengt bij een graf. Het is echter niet toegestaan vaste planten bij een graf te plaatsen of weg te halen.
 • Bij de adoptie van een graf waarderen wij het zeer als u zich verdiept in het verhaal van het oorlogsslachtoffer. Hierover vindt u meer informatie op oorlogsgraventichting.nl. Op onze website kunt u ook verhalen en foto’s over een oorlogsslachtoffer plaatsen.
 • Aan de adoptie van een graf kunnen geen rechten worden verleend. Lokale herdenking bij de oorlogsgraven zijn ten allen tijde toegestaan.
 • Het is niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden aan een graf te verrichten. Hieronder vallen ook poetsen, schoonmaken of het vervangen van de beplanting. Mocht u gebreken signaleren aan het graf kunt u dit doorgeven aan de consul in uw gemeente.
 • Het beheer en onderhoud van een graf blijft ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de Oorlogsgravenstichting.

Adoptie van geallieerde graven

Naast Nederlandse graven bevinden zich in Nederland ook geallieerde oorlogsgraven. Dit zijn graven van de Gemenebest, van Amerikanen, Belgen, Fransen, Polen en Russen. Deze graven komen niet automatisch in aanmerking voor adoptie. Hieronder zetten wij de contacten en afspraken op een rij.  

De Amerikaanse begraafplaats in Margraten

De Amerikaanse begraafplaats in Margraten valt onder verantwoordelijkheid van de Amerikaanse overheid. Voor adoptie van graven in Margraten verwijzen wij u naar de Stichting Adoptie graven Margraten (https://www.adoptiegraven-margraten.nl/).

Sovjet Ereveld

Het Sovjet Ereveld in Leusden wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting. Voor onderzoek naar deze graven is de Stichting Russisch Ereveld opgericht. Zij verzorgen ook de adoptie van de ze graven (http://sovjet-ereveld.nl/)

Common Wealth

De Oorlogsgravenstichting beheert geallieerde oorlogsgraven die vallen onder verantwoordelijkheid van de Common Wealth War Graves Commission (CWGC) op de gemeentelijke begraafplaatsen. De grote begraafplaatsen (meer dan 40 graven) vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de CWGC.

Voor de adoptie van oorlogsgraven die worden beheerd door de Oorlogsgravenstichting kunt u contact opnemen info@ogs.nl Voor de adoptie van graven op de grotere begraafplaatsen verzoeken wij u direct contact op te nemen met de CWGC (https://www.cwgc.org/contact-us).

Adoptieregels

Voor de graven voor geallieerde graven in het beheer van de Oorlogsgravenstichting die niet vallen onder de CWGC of de Amerikaanse overheid gelden de afspraken zoals hierboven beschreven voor Nederlandse oorlogsgraven.

De CWGC staat adoptie alleen toe onder zeer strikte voorwaarden:

 • Wij zijn tegen elke vorm van vergoeding of betaling voor de adoptie van een graf. De Commissie wil voorkomen dat het publiek het gevoel krijgt dat betaling nodig is voor het onderhoud van de graven.
 •  Alleen verse bloemen en kransen met ‘poppies’ mogen bij een graf worden gelegd en worden verwijderd als deze verwelken of  verbleken met een maximum van drie weken.
 • Alle andere voorwerpen die op het graf worden achtergelaten worden na 2 tot 3 weken verwijderd en worden bewaard voor een mogelijke teruggave aan de eigenaar.
 • Het is strikt verboden elke vorm van beplanting toe te voegen of te verwijderen bij de graven.
 • Het beheer en onderhoud van het graf, de steen en de beplanting is en blijft de verantwoordelijkheid van de CWGC.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op

De website van de Oorlogsgravenstichting maakt gebruik van cookies. Hierdoor wordt onze website gebruikersvriendelijker en kunnen we u beter van dienst zijn.