logo
logo opvulling
Header image
Header image
Header image
logo opvulling
logo opvulling
Home > Actualiteiten

Actualiteiten

Poster
Poster

Rondleidingen Open Monumentendagen op ereveld Loenen 2014

In het weekend van 13 en 14 september 2014 vinden de Open Monumentendagen plaats. Thema dit jaar is 'Op reis'. Speciaal hiervoor is in de kapel op het ereveld Loenen een fototentoonstelling geplaatst. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Jeroen van Zijderveld en diverse nabestaanden van oorlogsslachtoffers en toont portretten van Engelandvaarders. Op deze wijze wordt een beeld gegeven van de – vaak – moeizame reis waarop verschillende mensen tijdens de oorlog uit het door de Duitsers bezet gebied hebben kunnen ontsnappen om vanuit Engeland aan de strijd tegen de Duitsers te kunnen deelnemen. Velen zijn na het bereiken van Engeland opgeleid als militair of geheim agent en ingezet in de strijd tegen de Duitse overheerser van ons land. Jan Heerze, oud-docent van de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn en auteur, verzorgt zaterdag en zondag rondleidingen over het ereveld. Hij gaat dan in op de 'reis' die oorlogsslachtoffers hebben gemaakt om in Loenen te komen.

Heeft u belangstelling voor een rondleiding over het ereveld Loenen? Dan kunt op zaterdag 13 en zondag 14 september tussen 11.00 en 16.00 uur terecht op het ereveld Loenen op de Veluwe aan de Groenendaalseweg 64, Loenen. Ook zal de Oorlogsgravenstichting die dagen op het ereveld een informatiestand inrichten waar boeken, dvd's en postzegels met afbeeldingen van het ereveld te koop zijn. Ook het boek van Jan Heerze getiteld 'Elk mens telt' met verhalen over oorlogsslachtoffers die op het ereveld begraven liggen of herdacht worden, is die dagen verkrijgbaar. Indien gewenst dan zal Jan Heerze het boek graag voor u signeren.

In samenwerking met de Stichting Herdenking Woeste Hoeve heeft de Oorlogsgravenstichting in het informatiecentrum op het ereveld Loenen een kleine fototentoonstelling ingericht met portretten van mannen die gefusilleerd zijn bij de Woeste Hoeve op 8 maart 1945. Hier komt u meer te weten over de aanleiding van de fusillade, ziet u enkele gezichten van de slachtoffers en leest u over een bijzondere identificatie met behulp van DNA-onderzoek.Herdenkingsreünie Japanse Vrouwenkampen op Bronbeek

Op 25 augustus 2014 was er de herdenkingsreünie voor vrouwen en kinderen die geleden hebben onder de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en hun nabestaanden, vrienden en kennissen.

De herdenking vond plaats op de KTOMM Bronbeek te Arnhem, bij het monument voor de slachtoffers van de Japanse Vrouwenkampen. De herdenking begon om 11.00 uur met een toespraak van de Burgemeester van Arnhem, de heer H. Kaiser. Mevrouw Dulfer droeg enkele gedichten voor van de onlangs overleden G. Huyser. Hierna werden er kransen gelegd. Daarna was er een maaltijd gevolgd door de reünie. De Oorlogsgravenstichting was ook met een stand aanwezig. De Namenwand, waarop 3800 namen van de overledenen vermeld staan die tussen 1942 en 31 december 1945 zijn omgekomen was weer tijdelijk opgesteld.


Kranslegging bij het monument
Kranslegging bij het monument

OGS-stand in de Cunerakerk te Rhenen
OGS-stand in de Cunerakerk te Rhenen

75 jaar slag om de Grebbeberg

Van augustus 2014 tot en met mei 2015 wordt in Rhenen stil gestaan bij de slag om de Grebbeberg die op dat moment 75 jaar geleden plaatsvond. Vele organisaties en verenigingen leveren een bijdrage aan het programma. Met onder andere zang, dans, toneel, beeld en geluid wil men het verleden herdenken zodat we in de toekomst niet vergeten. Men wil een brug slaan naar generaties van nu, om zo te investeren in een toekomst van vrede.

23 augustus 2014 was de openingsdag. Deze vond plaats in de Cunerakerk te Rhenen. Op 23 augustus 1939 werd vanuit de regering een waarschuwingstelegram verzonden, Telegram A, met een vooraankondiging van de mobilisatie. Precies 75 jaar na dato was de dag waarop de publiekspresentatie plaatsvond van het programma in het kader van de herdenking van de Slag om de Grebbeberg. De dag werd geopend door de waarnemend burgemeester van Rhenen de heer J.A. van der Pas. Er waren verder diverse sprekers, waaronder de Commandant der Landstrijdkrachten Luitenant-Generaal M. de Kruif. Speciale gast was de 96-jarige Ben Brus, één van de twee laatsten die de Slag om de Grebbeberg als soldaat hebben meegemaakt. De heer Brus had een mooi betoog.

De Oorlogsgravenstichting (OGS) was ook aanwezig met een stand waar men informatie kon krijgen over o.a. oorlogsslachtoffers, via het slachtofferregister. Men kon ook het boek over de Grebbeberg "Daar spraken wij nooit over" kopen en DVD2 over het werk van de OGS in Nederland.Robbert van de Rijdt legt een krans bij het Birmakruis
Robbert van de Rijdt legt een krans bij het Birmakruis

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog op het ereveld Menteng Pulo te Jakarta

Op 15 augustus 2014 vormde het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta zoals gebruikelijk de passende omlijsting voor de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ruim 40 belangstellenden, voornamelijk afkomstig uit de Nederlandse gemeenschap, woonden de plechtigheid bij. De directeur Indonesië van onze Stichting, de heer Robert van de Rijdt, heette in de Simultaankerk op het ereveld de aanwezigen welkom.

In zijn toespraak ging hij in op de betekenis van de 15e augustus aan de hand van een kort historisch overzicht van het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië. Die datum betekende weliswaar het einde van een wereldomvattende oorlog maar luidde in het voormalige Nederlands-Indië niet een periode van vrede in, integendeel: tijdens de Indonesische onafhankelijkheidssstrijd die direct volgde op de Tweede Wereldoorlog lieten duizenden landgenoten het leven.

Na de heer van de Rijdt werd eerst het Indonesisch Onze Vader gespeeld. Vervolgens nam de tijdelijk zaakgelastigde, de heer Wouter Plomp het woord. Deze schetste in zijn toespraak een brug tussen de herdenking in Den Haag bij het Indisch Monument en de herdenking op het ereveld Menteng Pulo en tevens tussen het verleden en het heden. Tenslotte stond hij even stil bij de vele slachtoffers die recentelijk omkwamen bij de vliegramp met de MH-17 en waarvan zovelen naar Indonesie zouden komen.

Na een stille tocht over het ereveld werd de herdenkingsceremonie voortgezet bij het vlaggenmonument. Na eerst een minuut stilte en het Wilhelmus werden er vier kransen gelegd bij dit monument. De heer Plomp legde de eerste krans namens het Koninkrijk der Nederlanden. De defensieattaché, kolonel Rene Pals legde de tweede krans namens het Ministerie van Defensie, terwijl de heren Douwe Sol en Karl Marx de derde krans legden namens de Stichting Herdenking 15 augustus 1945.Tenslotte legde onze directeur samen met mevr Juliette Darmnanto, medewerkster op het OGS kantoor in Jakarta, de laatste krans namens de Oorlogsgravenstichting.

De kransleggingsceremonie werd afgesloten door het spelen van het signaal Taptoe door 2 trompetisten, waarna alle aanwezigen bloemen kregen uitgereikt om neer te leggen bij individuele graven. Bij het vallen van de duisternis kwam een eind aan de stemmige herdenking. Voor aanvang van de plechtigheid op 15 augustus legde de directeur Indonesië een krans aan de voet van het Birma-Siamkruis in de Simultaankerk ter nagedachtenis aan de gevallenen bij de aanleg van die spoorweg en de Pakan Baroespoorweg. Het Birma-Siamkruis werd indertijd door spoorwegwerkers gemaakt uit bielzen van die ‘Dodenspoorweg’.

Dit gedenkteken is een exacte kopie van het Birmakruis dat tijdens de oorlog is gemaakt door geallieerde krijgsgevangenen in het kamp Anganan in Birma. Oorspronkelijk stond het daar bij de ingang van de kampbegraafplaats. Na het opheffen van deze begraafplaats zijn de stoffelijke resten van de slachtoffers en het Birmakruis overgebracht naar het ereveld Thanbyuzayat. Tevens werd een krans gelegd op het ereveld Leuwigajah in Cimahi.Herdenking einde WOII in Thailand op 15 augustus 2014

Op 15 augustus werd door de Nederlandse Ambassade in Thailand met een dertigtal Nederlanders en de staf van het Thailand-Burma Railway Centre het einde, 69 jaar geleden, van WO II in Azië herdacht.

Aangevangen met een ceremonie op de erebegraafplaats in Kanchanaburi met speeches en de Last Post door trompetters van Thai Army, gevolgd door een korte ceremonie van kranslegging op de erebegraafplaats Chung Kai. Kransen werden gelegd door de Nederlandse Ambassade, Netherland-Thai Chamber of Commerce, MKB Thailand, Nederlandse Vereniging in Thailand, Thailand-Burma Railway Centre en (namens de) familie Both. Het geheel werd afgesloten met een gezamenlijke lunch naast “de brug”.Uitreiking Zilveren speld op 13 augustus 2014

Op 13 augustus 2014 om 14.30 uur, kreeg in de gemeente Hof van Twente in het Gemeentehuis, De Höfte 7 te Goor, de heer J.A. Paalman, oud-consul van de Oorlogsgravenstichting (OGS), een zilveren erespeld opgespeld door de heer D. Lagemaat, Inspecteur van de OGS. Mevrouw drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel, Burgemeester van Hof van Twente was hierbij aanwezig .

De heer Paalman krijgt dit ereteken voor zijn 13-jarige consulschap. Al die jaren was hij de “ogen en oren”van de Stichting in de gemeente Hof van Twente. Als lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting droeg hij zorg voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Hof van Twente liggen 11 Nederlandse oorlogsslachtoffers en 33 geallieerde oorlogsslachtoffers begraven.

De Oorlogsgravenstichting is op 13 september 1946 in het leven geroepen en oefent wereldwijd toezicht uit op het onderhoud van bijna 50.000 Nederlandse oorlogsgraven. Deze graven liggen verspreid over vijf continenten, in meer dan 50 landen. In Nederland alleen al zorgt de Stichting voor het onderhoud van 12.060 verspreid liggende oorlogsgraven in meer dan 1000 plaatsen. Het gaat hier om 2.151 Nederlandse, 7.944 gemenebest en 1.965 andere geallieerde oorlogsgraven. In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. Doordat de Stichting ter plekke niet altijd zelf haar zaken kan behartigen, is het consulsysteem ingesteld. Sinds 1964 wordt de Oorlogsgravenstichting bij de uitvoering van haar statutaire taken bijgestaan door bijna 400 consuls. De consuls, die meestal in dienst zijn van een gemeente, worden officieel benoemd door de burgemeester. Bij het verlaten van de gemeentelijke dienst stopt ook het consulschap.
Disclaimer