logo
logo opvulling
Header image
Header image
Header image
logo opvulling
logo opvulling
Home > Actualiteiten

Actualiteiten

Allerzielen op het Nederlands ereveld Loenen, gemeente Apeldoorn

De Oorlogsgravenstichting organiseert in samenwerking met de HH. Franciscus en Clara parochie een Woord- en Communieviering in de kapel op het Nederlands ereveld Loenen (gemeente Apeldoorn) ter gelegenheid van Allerzielen op 2 november 2014. De aanvangstijd is 12.00 uur. Pastor D. Brylak smmp zal voorgaan in de viering. Het parochiale zangkoor Con Spirito onder leiding van dirigent T. van Dalen en de organist, mevrouw A. Tolman, zullen zorgen voor de muzikale omlijsting.

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika.

Nabestaanden van oorlogsslachtoffers die op het ereveld begraven liggen, worden schriftelijk uitgenodigd om de plechtige viering bij te wonen. Na de dienst kan het graf van een dierbare worden bezocht om daar bloemen te plaatsen. Na afloop van de bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om in het informatiecentrum, onder het genot van een kopje koffie of thee, na te praten

De bezoekers die gebruik maken van het Openbaar Vervoer raden wij dringend aan per trein tot Apeldoorn of Dieren te reizen. Alleen vanuit deze plaatsen is er vanaf het station een busverbinding met Loenen. In Loenen stopt de bus bij het hotel Den Eikenboom, Beekbergerweg 2. Vandaar is het ongeveer 20 minuten lopen naar de ingang van het ereveld Loenen.

Meer informatie over het Openbaar Vervoer en de vertrektijden van de bussen kunt u vinden op de website www.9292ov.nl U kunt ook bellen naar 0900-9292.Kapel op ereveld Loenen
Kapel op ereveld Loenen

Vrijwilligers Natuurmonumenten Gelderland bezochten ereveld Loenen

Op zaterdag 27 september 2014 brachten vrijwilligers van Natuurmonumenten Gelderland een bezoek aan het ereveld Loenen. Daar kregen zij een rondleiding van een medewerker van de Oorlogsgravenstichting. De vrijwilligers brachten de dag door op de Groote Modderkolk in Loenen, een biologische zorgboerderij met onder andere een moestuin en potstal. Op de fiets kwamen zij in twee groepen naar het Nederlands ereveld Loenen.

In de ochtend kregen 20 vrijwilligers een rondleiding en 's middags tien. De rondleidingen begonnen in het informatiecentrum van het ereveld waar onder het genot van een kop koffie of thee naar een informatieve film gekeken werd, over het ontstaan van het ereveld. Daarna werd een wandeling gemaakt over het ereveld waar bij een aantal graven de persoonlijke verhalen van die oorlogsslachtoffers verteld werd.

Tijdens de wandelingen werd af en toe ook stilgestaan bij de natuur. Veel vrijwilligers zijn zeer geïnteresseerd in de lokale flora en konden zodoende enkele bijzondere paddestoelen en korstmossen die op het ereveld voorkomen aanwijzen. Zo werd het bezoek aan het ereveld naast een leerzaam uitje ook een ontdekkingstocht langs de vegetatie op het ereveld.

De rondleidingen eindigden in de kapel op het ereveld waar tot eind december een tentoonstelling over “Engelandvaarders” te zien is. In de kapel hangt ook het gerenoveerde wandbord van de Engelandvaarders dat tijdens de oorlog in Londen hing. Daarnaast staat in de kapel een schrijn met 42 gedenkboeken waarin de namen vermeld staan van de 130.000 oorlogsslachtoffers die geen aanwijsbaar graf hebben.

De Oorlogsgravenstichting organiseert op verzoek rondleidingen op het ereveld Loenen en het Militair ereveld Grebbeberg, maar ook op andere begraafplaatsen in het land. Een rondleiding is mogelijk voor groepen vanaf 10 personen en duurt ongeveer een uur. Afhankelijk van uw specifieke wensen stellen wij een uniek programma voor u samen. De kosten bedragen € 2,- per persoon.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om een rondleiding te organiseren? Stuur dan een e-mail naar info@ogs.nl of neem tijdens kantooruren contact op met Peter Raatgever, tel.: 070-31 31 094.


Herdenking slachtoffers Japanse Zeetransporten op ereveld Leuwigajah

Op 18 september 2014, zeventig jaar na de torpedering van het Japanse krijgsgevangenenschip Junyo Maru, werd namens de Oorlogsgravenstichting een krans gelegd op het Nederlands ereveld Leuwigajah in Cimahi ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers die op een Japans krijgsgevangenenschip tijdens de oorlog in het Verre Oosten een zeemansgraf vonden. De heren Robbert van de Rijdt en Rudi da Costa, respectievelijk directeur Indonesie en hoofd Algemene Zaken van de Oorlogsgravenstichting in Jakarta, legden de krans bij het Monument Zeetransporten in het Purwadihof op het ereveld. Het monument is in 1984 mogelijk gemaakt door de inmiddels opgeheven Stichting Herdenking Junyo Maru.

Tijdens Japanse zeetransporten hebben ruim 2200 Nederlandse krijgsgevangenen, waaronder bijna 1400 aan boord van de Junyo Maru, een zeemansgraf gekregen. Hoewel de namen van deze slachtoffers vermeld staan in de gedenkboeken 38 en 39 van de Oorlogsgravenstichting en deze boeken voorzien in de behoefte om namen te bewaren, realiseert de Stichting zich dat het nodig is om namen permanent zichtbaar te maken daar waar mensen bijeenkomen om te kunnen herdenken. De Oorlogsgravenstichting zou de namen van al deze slachtoffers daarom graag aanbrengen op gedenkplaten in het Purwadihof op het Nederlands ereveld Leuwigajah in Cimahi. Helaas ontbreekt de Stichting hiervoor de financiele middelen.

Om nabestaanden van deze slachtoffers een plaats van troost en bezinning te kunnen bieden waar zij hun dierbare kunnen gedenken en een bloemetje kunnen leggen, heeft de Oorlogsgravenstichting de Stichting Vrienden van de OGS in het leven geroepen. De Stichting moet fondsen gaan werven om projecten te realiseren die niet uit de reguliere subsidie van de Oorlogsgravenstichting betaald kunnen worden.Uitreiking gouden speld aan oud-consul van Albrandswaard

Op donderdag 18 september 2014 ontving de heer M. G. van der Spek een gouden erespeld van de Oorlogsgravenstichting (OGS). De heer Van der Spek krijgt dit ereteken voor het 40 jaar consulschap voor de OGS. De uitreiking was in het gemeentehuis van Albrandswaard, te Poortugaal. De heer W.R. Broer - plaatsvervangend algemeen directeur van de OGS - en de heer D. Lagemaat - inspecteur van de OGS - reikten de onderscheiding uit. Ook de heer H. Wagner, burgemeester van Albrandswaard, was hierbij aanwezig.

De heer Van der Spek was 40 jaar lang consul van de Oorlogsgravenstichting. In april 1974 werd hij in de voormalige gemeente Rhoon door te toenmalige burgemeester aangesteld als lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting. Na de gemeentelijke herindeling in 1985 werd de heer Van der Spek herbenoemd tot consul voor de gemeente Albrandswaard. Al die jaren was hij de ‘ogen en oren’ van de Stichting en droeg hij zorg voor de in- en externe contacten met betrekking tot de inspecties en het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Albrandswaard liggen 7 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven. De heer W. Molenaar is inmiddels benoemd tot consul en heeft de taken van de heer Van der Spek overgenomen.

De Oorlogsgravenstichting is op 13 september 1946 opgericht en houdt wereldwijd toezicht op het onderhoud van bijna 50.000 Nederlandse oorlogsgraven. Deze graven liggen verspreid over vijf continenten, in meer dan 50 landen. In Nederland alleen al zorgt de Stichting voor het onderhoud van 12.060 verspreid liggende oorlogsgraven in meer dan 1000 plaatsen. Het gaat hier om 2.151 Nederlandse, 7.944 gemenebest en 1.965 andere geallieerde oorlogsgraven.

In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. Omdat de Stichting ter plekke niet altijd zelf haar zaken kan behartigen, is het consulsysteem ingesteld. Sinds 1964 wordt de Oorlogsgravenstichting bij de uitvoering van haar statutaire taken bijgestaan door bijna 400 consuls. De consuls, die meestal in dienst zijn van een gemeente, worden officieel benoemd door de burgemeester. Bij het verlaten van de gemeentelijke dienst stopt ook het consulschap.De heer van der Spek (links) krijgt de gouden speld opgespeld door de heer Lagemaat
De heer van der Spek (links) krijgt de gouden speld opgespeld door de heer Lagemaat

Opbrengst Telegraaf Telepuzzel voor Vriendenstichting van de OGS

Dagblad De Telegraaf heeft de Oorlogsgravenstichting gekozen als één van de goede doelen waar de opbrengst van de Telepuzzel naar toe gaat. Vanaf zaterdag 13 september 2014 gaat deze Telepuzzel van start en kan er dertien weken lang elke zaterdag in De Telegraaf en via http://www.telegraaf.nl/telepuzzel/ gepuzzeld worden voor prachtige prijzen. De andere goede doelen zijn de Stichting Muziekids en de Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).

De Oorlogsgravenstichting gaat de opbrengst gebruiken om de Stichting Vrienden van de OGS te promoten. Deze Stichting vraagt aandacht voor projecten van de Oorlogsgravenstichting die bijdragen aan de bewustwording dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Dit zijn zeker in de huidige tijd belangrijke waarden. Dus puzzel mee, maak kans op mooie prijzen en steun tevens de Telegraaf-actie.

Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden van de OGS neem dan een kijkje op de website. Hieronder treft u de link aan naar die site.Poster
Poster

Rondleidingen Open Monumentendagen op ereveld Loenen 2014

In het weekend van 13 en 14 september 2014 vonden de Open Monumentendagen plaats. Thema dit jaar was 'Op reis'. Speciaal hiervoor is in de kapel op het ereveld Loenen een fototentoonstelling geplaatst. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Jeroen van Zijderveld en diverse nabestaanden van oorlogsslachtoffers en toont portretten van Engelandvaarders. Op deze wijze wordt een beeld gegeven van de – vaak – moeizame reis waarop verschillende mensen tijdens de oorlog uit het door de Duitsers bezette Nederland hebben kunnen ontsnappen om vanuit Engeland aan de strijd tegen de Duitsers te kunnen deelnemen. Velen zijn na het bereiken van Engeland opgeleid als militair of geheim agent en ingezet in de strijd tegen de Duitse overheerser van ons land. Jan Heerze, oud-docent van de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn en auteur, verzorgde zaterdag en zondag rondleidingen over het ereveld. Hij vertelde over de 'reis' die oorlogsslachtoffers hadden gemaakt om in Loenen te komen.

Heeft u belangstelling voor een rondleiding over het ereveld Loenen? Dan kunt op zaterdag 13 en zondag 14 september tussen 11.00 en 16.00 uur terecht op het ereveld Loenen op de Veluwe aan de Groenendaalseweg 64, Loenen. Ook zal de Oorlogsgravenstichting die dagen op het ereveld een informatiestand inrichten waar boeken, dvd's en postzegels met afbeeldingen van het ereveld te koop zijn. Ook het boek van Jan Heerze getiteld 'Elk mens telt' met verhalen over oorlogsslachtoffers die op het ereveld begraven liggen of herdacht worden, is die dagen verkrijgbaar. Indien gewenst dan zal Jan Heerze het boek graag voor u signeren.

In samenwerking met de Stichting Herdenking Woeste Hoeve heeft de Oorlogsgravenstichting in het informatiecentrum op het ereveld Loenen een kleine fototentoonstelling ingericht met portretten van mannen die gefusilleerd zijn bij de Woeste Hoeve op 8 maart 1945. Hier komt u meer te weten over de aanleiding van de fusillade, ziet u enkele gezichten van de slachtoffers en leest u over een bijzondere identificatie met behulp van DNA-onderzoek.Bezoekers lopen met Jan Heerze (midden) het ereveld Loenen op
Bezoekers lopen met Jan Heerze (midden) het ereveld Loenen opHerdenkingsreünie Japanse Vrouwenkampen op Bronbeek

Op 25 augustus 2014 vond er op het landgoed Bronbeek in Arnhem een herdenkingsreünie plaats voor vrouwen en kinderen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië hebben geleden in de vrouwenkampen. De herdenking was georganiseerd door de Stichting Japanse Vrouwenkampen. Ook nabestaanden van oorlogsslachtoffers en andere belangstellenden woonden de herdenking bij. De Oorlogsgravenstichting was aanwezig met een informatiestand waar de grafligging van een oorlogsslachtoffers opgezocht kon worden.

De herdenking vond plaats op het terrein van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem, bij het monument voor de slachtoffers van de Japanse Vrouwenkampen. De herdenking begon om 11.00 uur met een toespraak van de Burgemeester van Arnhem, de heer H. Kaiser. Mevrouw Hella Dulfer droeg enkele gedichten voor van de heer G. Huijser, nabestaande en pleitbezorger van de Indische Namenwand, die eerder dit jaar op 82 jarige leeftijd overleed. Hierna werden er door diverse organisaties kransen gelegd bij het Vrouwenmonument. Tot slot was er een Indische rijstmaaltijd gevolgd door de reünie.

De Indische Namenwand, waarop de namen staan van ruim 3800 vrouwen, kinderen en oude mannen die in de Vrouwenkampen overleden zijn in de periode 1942-1945, was weer tijdelijk bij het monument opgesteld.Overzicht van de Indische Namenwand op Bronbeek
Overzicht van de Indische Namenwand op BronbeekOGS-stand in de Cunerakerk te Rhenen
OGS-stand in de Cunerakerk te Rhenen

Herdenking 75 jaar Slag om de Grebbeberg

Van augustus 2014 tot en met mei 2015 wordt in Rhenen stil gestaan bij de slag om de Grebbeberg die in mei 2015 75 jaar geleden plaatsvond. Vele organisaties en verenigingen leveren een bijdrage aan het programma. Met onder andere zang, dans, toneel, beeld en geluid wil men het verleden herdenken zodat we in de toekomst niet vergeten. Door verschillende activiteiten te organiseren voor jong en oud wil men een brug slaan naar generaties van nu, om zo te investeren in een toekomst van vrede. Ook de Oorlogsgravenstichting organiseert als beheerder van het Militair ereveld Grebbeberg verschillende activiteiten, zo is er voor lokale schooljeugd een opstelwedstrijd uitgeschreven, worden voor groepen van 10 personen en meer rondleidingen verzorgd en bereidt de Stichting een tentoonstelling in het informatiecentrum voor met voorwerpen van veteranen en in de meidagen van 1940 gesneuvelde militairen.

23 augustus 2014 was de openingsdag. Deze vond plaats in de Cunerakerk te Rhenen. Op 23 augustus 1939 werd vanuit de regering een waarschuwingstelegram verzonden, Telegram A, met een vooraankondiging van de mobilisatie. Precies 75 jaar na dato was de dag waarop de publiekspresentatie plaatsvond van het programma in het kader van de herdenking van de Slag om de Grebbeberg. De dag werd geopend door de waarnemend burgemeester van Rhenen de heer J.A. van der Pas. Er waren verder diverse sprekers, waaronder de Commandant der Landstrijdkrachten Luitenant-Generaal M. de Kruif. Speciale gast was de 96-jarige Ben Brus, één van de twee laatsten die de Slag om de Grebbeberg als soldaat hebben meegemaakt. De heer Brus had een mooi betoog.

De Oorlogsgravenstichting (OGS) was ook aanwezig met een stand waar men informatie kon krijgen over o.a. oorlogsslachtoffers, via het slachtofferregister. Men kon ook het boek over de Grebbeberg "Daar spraken wij nooit over" kopen en DVD2 over het werk van de OGS in Nederland.Robbert van de Rijdt legt een krans bij het Birmakruis
Robbert van de Rijdt legt een krans bij het Birmakruis

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog op het ereveld Menteng Pulo te Jakarta

Op 15 augustus 2014 vormde het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta zoals gebruikelijk de passende omlijsting voor de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ruim 40 belangstellenden, voornamelijk afkomstig uit de Nederlandse gemeenschap, woonden de plechtigheid bij. De directeur Indonesië van onze Stichting, de heer Robbert van de Rijdt, heette in de Simultaankerk op het ereveld de aanwezigen welkom.

In zijn toespraak ging hij in op de betekenis van de 15e augustus aan de hand van een kort historisch overzicht van het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië. Die datum betekende weliswaar het einde van een wereldomvattende oorlog maar luidde in het voormalige Nederlands-Indië niet een periode van vrede in, integendeel: tijdens de Indonesische onafhankelijkheidssstrijd die direct volgde op de Tweede Wereldoorlog lieten duizenden landgenoten het leven.

Na de heer van de Rijdt werd eerst het Indonesisch Onze Vader gespeeld. Vervolgens nam de tijdelijk zaakgelastigde, de heer Wouter Plomp het woord. Deze schetste in zijn toespraak een brug tussen de herdenking in Den Haag bij het Indisch Monument en de herdenking op het ereveld Menteng Pulo en tevens tussen het verleden en het heden. Tenslotte stond hij even stil bij de vele slachtoffers die recentelijk omkwamen bij de vliegramp met de MH-17 en waarvan zovelen naar Indonesie zouden komen.

Na een stille tocht over het ereveld werd de herdenkingsceremonie voortgezet bij het vlaggenmonument. Na eerst een minuut stilte en het Wilhelmus werden er vier kransen gelegd bij dit monument. De heer Plomp legde de eerste krans namens het Koninkrijk der Nederlanden. De defensieattaché, kolonel Rene Pals legde de tweede krans namens het Ministerie van Defensie, terwijl de heren Douwe Sol en Karl Marx de derde krans legden namens de Stichting Herdenking 15 augustus 1945.Tenslotte legde onze directeur samen met mevr Juliette Darmnanto, medewerkster op het OGS kantoor in Jakarta, de laatste krans namens de Oorlogsgravenstichting.De kransleggingsceremonie werd afgesloten door het spelen van het signaal Taptoe door 2 trompetisten, waarna alle aanwezigen bloemen kregen uitgereikt om neer te leggen bij individuele graven. Bij het vallen van de duisternis kwam een eind aan de stemmige herdenking. Voor aanvang van de plechtigheid op 15 augustus legde de directeur Indonesië een krans aan de voet van het Birma-Siamkruis in de Simultaankerk ter nagedachtenis aan de gevallenen bij de aanleg van die spoorweg en de Pakan Baroespoorweg. Het Birma-Siamkruis werd indertijd door spoorwegwerkers gemaakt uit bielzen van die ‘Dodenspoorweg’.

Dit gedenkteken is een exacte kopie van het Birmakruis dat tijdens de oorlog is gemaakt door geallieerde krijgsgevangenen in het kamp Anganan in Birma. Oorspronkelijk stond het daar bij de ingang van de kampbegraafplaats. Na het opheffen van deze begraafplaats zijn de stoffelijke resten van de slachtoffers en het Birmakruis overgebracht naar het ereveld Thanbyuzayat.Trompetters van het Thaise leger
Trompetters van het Thaise leger

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog in Thailand op 15 augustus 2014

Op 15 augustus 2014 werd door de Nederlandse Ambassade in Thailand met een dertigtal Nederlanders en de staf van het Thailand-Burma Railway Centre het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht.

Aangevangen werd met een ceremonie op de erebegraafplaats in Kanchanaburi met toespraken en gedichten en de Last Post door trompetters van het Thaise leger gevolgd door een korte plechtigheid met kranslegging op de erebegraafplaats ChungKai. Kransen werden gelegd door vertegenwoordigers van de Nederlandse Ambassade, de Netherland-Thai Chamber of Commerce, MKB Thailand, de Nederlandse Vereniging in Thailand, de Thailand-Burma Railway Centre en (namens de) familie Both. Het geheel werd afgesloten met een gezamenlijke lunch naast de brug over de River Kwai.

In zijn toespraak zei de Nederlandse ambassadeur in Thailand, de heer Joan Boer, ondermeer het volgende: "Tijdens herdenkingen als deze zijn wij er ons extra van bewust dat de vrijheid die wij genieten, geen vanzelfsprekendheid is. Hier in Kanchanaburi, te midden van al deze gevallenen, beseffen wij nog meer dan elders, dat voor deze vrijheid grote persoonlijke offers gebracht zijn en dat daarvoor veelal jonge mensen de kans op een gewoon leven ontzegd is en dat er ook doorwerkingen waren in gezinnen na die oorlog door vaders die met onuitspreekbare littekens terugkwamen".


Disclaimer